שתלים אורתודונטים

שתלים אורתודונטים

שתלים אורתודונטים

הינם שתלים דמויי ברגים עדינים המוחדרים ללסת לצורך עיגון להפעלת כוחות במהלך הטיפול.

שיטה זו הינה חדשנית ומתקדמת ביותר. יתרונה ביכולת לטפל במקרים בהם חסרות שיניים או קיימת מגבלה להפעלת כוחות כמו במחלות חניכיים. מחדירים את השתלים האורתודונטים באופן זמני למשך הטיפול והם מאפשרים אחיזה טובה ומבוקרת יותר להזזת השיניים בהתאם לתוכנית הטיפול.
החדרת השתלים האורתודונטים אינה מלווה בכאבים ובד"כ משתמשים בהרדמה מקומית מעטה בלבד.

בסיום תהליך יישור השיניים השתלים מוצאים בצורה קלה שאינה מלווה בכאב.

השימוש בשתלים האורתודונטים פתח מגוון אפשרויות לבצוע טיפולים מורכבים אשר בעבר חייבו טיפולים כירורגיים או שימוש במכשירים חיצוניים מסורבלים ולא נוחים, בצורה פשוטה וקלה יותר.